MCC(A)

Multi-Crew Cooperation Course

MCC(A)

Multi-Crew Cooperation Course

Copenhagen AirTaxi har for alle elever valgt et 16 timers pilotsamarbejdskursus

Copenhagen AirTaxi A/S har for alle elever valgt et 16 timers pilotsamarbejdskursus – MCC (Multi-Crew Cooperation Course) – i flerpilot trafikfly hos CAE.

Kurset giver den studerende realistisk simulatortræning i flerpilot samarbejdet i et Boeing 737NG trafikfly, som flyves under IFR betingelser (Instrumentflyvning).

Kurset er skræddersyet til flyselskabers ønsker og krav.

Målet med kurset er at træne optimal beslutningstagning, kommunikation, fordeling af opgaver og brug af checklister, samarbejde under såvel normale-, som unormale forhold og i simulerede nødsituationer under flyvning.

CBT teknisk kursus

Kurset består af et CBT teknisk kursus (Computer Baseret Træning) efterfulgt af 25 timers klasseundervisning i ledelse og samarbejde, situational awareness, problemformulering, opgaveløsning og -fordeling, overvågning og krydscheck og ikke mindst briefinger og checklistelæsning.

Kursets indhold

  • TEORI, PRAKTISK TRÆNING OG EKSAMINER

Den integrerede pilotuddannelse hos Copenhagen AirTaxi A/S indeholder mere en 750 timers teoriundervisning, to radio certifikater og 196 flyvetimer fordelt på syv forskellige flytyper. Vi benytter den norske undervisningsplatform og computer baseret træning (CBT) Nordian til vores ATPL undervisning. Systemet sikrer løbende under uddannelsen at du som elev, følger de fastsatte niveauer som bliver stillet fra myndighedernes side.

  • Der undervises over 3-4 dage i pilotsamarbejde, menneskelig ydeevner og cockpit procedurer.

Kursets varighed

Som aspirant på dette MCC kursus har den enkelte elev fuldt CBT kursus på en Boeing 737NG i forbindelse med MCC uddannelsen og denne adgang er gældende i op til 3 måneder efter uddannelsen er afsluttet. 16 timer på en Boeing 737 full flight simulator, er en fantastisk afslutning på en uddannelse som professionel pilot og trafikflyver.

Boeing 737 original Full Flight Simulator (FFS)

Der flyves 16 timer i 737NG simulatoren, fordelt med 8 timer som ”Pilot flying” og 8 timer som ”Pilot non-flying”, og du vil både agere kaptajn og styrmand under træningen. Vi har valgt denne løsning, da 16 timer på en Boeing 737 original Full Flight Simulator (FFS) gør, at vores elever således står meget bedre rustet den dag, de skal til en optagelsesprøve i et af de større luftfartsselskaber. Full Flight betyder, at simulatoren bevæger sig virkelighedtro i forhold til input.

Procedurer

Vi er godkendt af Norwegian til at benytte deres cockpit procedurer i vores afsluttende MCC kursus på Boeing 737NG Full Flight Simulator. Som kommende kommerciel pilot vil du allerede nu få et dybtgående kendskab til procedurer og workflow i et stort luftfartsselskab. Det giver sig selv, at det vil være et stort plus i din efterfølgende jobsøgning.

Samarbejde med CAE

Copenhagen AirTaxi samarbejder med CAE omkring MCC (Multi-Crew Cooperation Course) uddannelsen af vore piloter.
CAE er verdens største og førende uafhængige udbyder af simulator træning til MCC uddannelse og type uddannelse til stort set alle flytyper inden for kommerciel luftfart.

Udvid din uddannelse med

Boing 737ng Typerating

Kombiner dit MCC kursus med en typerettighed til Boeing 737NG.

Uddannelsens pris

  • Kr. 41.800,- alt inklusiv

  • Kombiner med Boeing 737NG Type Rating. Ring for pris

Har du spørgsmål?

Kontakt os her