Class- og Type Ratings

Class- og Type Ratings

BOEING 737NG Type Rating

Udvid din uddannelse og jobmuligheder med en Type Rating på en Boeing 737NG.

BOEING 737NG Type Rating

Udvid din uddannelse og jobmuligheder med en Type Rating på en Boeing 737NG.

Pilatus PC-12 Type Rating

For at starte på din første klasse- eller typerettighed til én pilot flyvemaskine, der er klassificeret som højtydende (SPHPA), skal du have gennemført pilotuddannelsen, have mindst 200 timers samlet flyveerfaring, heraf mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner og have bestået kursus for yderligere teoretisk viden foretaget ved en ATO eller have bestået ATPL(A) teorien. Endelig skal du have certifikat med flermotoret rettighed.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke. Den første blok er et teknisk kursus på minimum 26 timers varighed, som gennemføres over fire dage. En teknisk test (questionnaire) bestående af mindst 60 spørgsmål, skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før den praktiske flyveinstruktion og træning kan påbegyndes.

Den praktiske flyveinstruktion og træning består af 10 timer og vil ud over flyveinstruktion og træning omfatte 7 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres som en-timers sessioner forud for de praktiske flyvelektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er ni dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

BEECHCRAFT BE90/99/100/200 Type Rating

For at starte på en type rating til BEECHCRAFT BE90/99/100/200 turbinefly skal du være i besiddelse af et gyldigt certifikat (PPL, CPL eller ATPL), der indeholder den flermotorede instrumentrettighed.

Du skal have bestået teoriprøven til ATPL(A) eller CPL(A) og have fløjet mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke, hvor blok 1 er et teknisk kursus på 26 timer fordelt over 4 dage. Teknisk prøve (questionnaire) skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før flyvetræningen kan påbegyndes.

Blok 2 består af 12 timers flyveinstruktion og træning på fly – eller simulator.
Flyveinstruktionen vil omfatte 7 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres i løbet af en-timers sessioner forud for flyvningens instruktions- og træningslektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er 7 dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

BEECHCRAFT BE90/99/100/200 Type Rating

For at starte på en type rating til BEECHCRAFT BE90/99/100/200 turbinefly skal du være i besiddelse af et gyldigt certifikat (PPL, CPL eller ATPL), der indeholder den flermotorede instrumentrettighed.

Du skal have bestået teoriprøven til ATPL(A) eller CPL(A) og have fløjet mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke, hvor blok 1 er et teknisk kursus på 26 timer fordelt over 4 dage. Teknisk prøve (questionnaire) skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før flyvetræningen kan påbegyndes.

Blok 2 består af 12 timers flyveinstruktion og træning på fly – eller simulator.
Flyveinstruktionen vil omfatte 7 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres i løbet af en-timers sessioner forud for flyvningens instruktions- og træningslektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er 7 dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

BEECHCRAFT BE300/350/1900 Type Rating

For at starte på en type rating til BEECHCRAFT BE300/350/1900 turbinefly, skal du være i besiddelse af et gyldigt certifikat (PPL, CPL eller ATPL), der indeholder den flermotorede instrumentrettighed.

Du skal have bestået teoriprøven til ATPL(A) eller CPL(A) og have fløjet mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke, hvor blok 1 er teknisk kursus på 26 timer fordelt over 4 dage. Teknisk prøve (questionnaire) skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før flyvetræningen kan påbegyndes.

Blok 2 består af 12 timers flyveinstruktion og træning på fly. Flyveinstruktionen vil omfatte 7 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres i løbet af en-timers sessioner forud for flyvningens instruktions- og træningslektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er 7 dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

CESSNA SET CLASS RATING

For at starte på din første klasserettighed til én pilot turbine fly, der er klassificeret som højtydende (SPHPA), skal du have mindst 200 timers samlet flyveerfaring, heraf mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner og have bestået kursus for yderligere teoretisk viden foretaget ved en ATO eller have bestået ATPL(A) teorien.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke. Den første blok er et teknisk kursus på minimum 10 timers varighed, som gennemføres over fire dage. En teknisk test (questionnaire), skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før den praktiske flyveinstruktion og træning kan påbegyndes.

Den praktiske flyveinstruktion og træning i blok 2 består af 3 timer og vil ud over flyveinstruktion og træning omfatte 5 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres som en-timers sessioner forud for de praktiske flyvelektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er 7 dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

CESSNA SET CLASS RATING

For at starte på din første klasserettighed til én pilot turbine fly, der er klassificeret som højtydende (SPHPA), skal du have mindst 200 timers samlet flyveerfaring, heraf mindst 70 timer som luftfartøjschef på flyvemaskiner og have bestået kursus for yderligere teoretisk viden foretaget ved en ATO eller have bestået ATPL(A) teorien.

Kurset er opdelt i to uddannelsesblokke. Den første blok er et teknisk kursus på minimum 10 timers varighed, som gennemføres over fire dage. En teknisk test (questionnaire), skal være bestået med minimum 75% korrekte svar, før den praktiske flyveinstruktion og træning kan påbegyndes.

Den praktiske flyveinstruktion og træning i blok 2 består af 3 timer og vil ud over flyveinstruktion og træning omfatte 5 timers teoriundervisning/kontrol af flyets præstationskrav/-evner og vægt og balance, der udføres som en-timers sessioner forud for de praktiske flyvelektioner. Forventet varighed af flyveinstruktion og træning er 7 dage.

Der afsluttes med praktisk flyveprøve over for myndighederne.

Ring og få et tilbud

46 19 11 14

CLASS RATINGS SINGLE ENGINE

Her skal du minimum have 1 times teoriundervisning i forbindelse med første flyvelektion, hvor det forventes, at du er vel forberedt og har udfyldt det udleverede questionnaire på flyet, som skal bestås med minimum 75% korrekte svar. Derudover skal du have mindst 3 timers flyveinstruktion, og 10 starter og landinger. Har du LAPL(A) skal du yderligere udføre 10 superviserede starter og landinger. Du lære envidere at håndtere systemfejl.

Er det et stykke tid siden, du sidst har fået træning, eller ønsker du træning på kanten af eller ud over “flight envelopen”, kan du med fordel anvende vor FNPTII simulator. Her kan du kan øve alle tænkelige scenarier, og hvor vi kan give dig forståelse for og føling med “loss of performance” ved fejl under start. Dette øver vi i vores “frozen take off scenarios”, hvor vi også træner motorbortfald under start og under meget besværlige bane- og vejrforhold, ligesom vi giver dig forståelse og træning af “upset recovery” – udretning fra usædvanlige flyvestillinger.

Der afsluttes med skill test overfor myndighederne.

CLASS RATING MULTI ENGINE

For at få din flermotorede klasserettighed, skal du mindst have 7 timers teoriundervisning, som gennemføres på én dag eller over op til 3 dage. Du skal tillige besvare et spørgeskema og opnå 75% korrekte svar for at bestå. Kurset til din single-pilot klasse- eller typerating skal heraf mindst indeholde 6 timers flyveinstruktion og træning – heraf mindst 2:30 under normale, flermotorede operationer og øvelser og mindst 3:30 flyveinstruktion og proceduretræning i simulerede motorbortfald (failures and fires) og træning i asymmetriske flyveteknikker. Du lære envidere at håndtere systemfejl.

Er der behov for ekstra træning, eller ønsker du træning på kanten af eller ud over “flight envelopen”, kan du med fordel anvende vor FNPTII simulator, hvor vi kan øve alle tænkelige scenarier bl.a. “loss of performance”, motorbortfald og udfordrende bane- og vejrforhold.

Der afsluttes med skill test over for myndighederne.

Link til uddannelsens pris

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

[ninja_form id=5]