Privatlivspolitik

Privatlivs-
politik

Senest opdateret den 9. oktober 2023

1. Indledning

1.1 COPENHAGEN AIRTAXI A/S (”CAT”, “vi”, ”vores”, “os”) er en virksomhed, der driver luftfart, flyudlejning, Fly Management samt uddanner privat- og erhvervspilot til både fly og helikopter. Vi er registreret som aktieselskab i Danmark med CVR-nummer: 49667728.

1.2 CAT er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på de vilkår, der er angivet i denne politik (”Privatlivspolitikken”).

1.3 Du bedes venligst læse Privatlivspolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1.4 Vores Privatlivspolitik er opdelt i to dele. I den første del kan du læse om vores specifikke behandlingsaktiviteter. I den anden del kan du læse om generelle bestemmelser, der gælder for alle specifikke behandlingsaktiviteter.

1.5 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre dine rettigheder gældende, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående kontakt oplysninger:

Mail: [email protected]
Telefon: +45 46 19 11 14

2. Specifikke behandlingsaktiviteter

2.1 Pilotuddannelsen

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi behandler personoplysninger om dig som elev på vores flyskole for at kunne tilbyde dig pilotuddannelsen, og dertil varetage alle administrative opgaver forbundet med uddannelsen. Behandlingen omfatter indledende korrespondance, informationsmøder, optagelsesprøven, prøvelektioner, undervisning og eksaminer.

Følgende personoplysninger indgår i vores behandling:

 • Navn
 • Titel
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Resultater fra eksaminer og prøver
 • CPR-nummer
 • Helbredsattest

Vores juridiske grundlag for at behandle almindelige personoplysninger i følger af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Vores juridiske grundlag for at behandle CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 om private virksomheders mulighed for at behandle personnummer, når det følger af lovgivningen bekendtgørelse om udvidet baggrundskontrol, sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed kapitel 2 og BL 6-05 afsnit 1.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine helbredsoplysninger følger af GDPR artikel 9, stk. 2, litra b jf. BL 6-05.

OpbevaringDine personoplysninger opbevares, så længe du er elev, og det er nødvendigt for os at behandle personoplysningerne.

For nogle oplysninger, såsom licens, uddannelsesbeviser og eksamensbeviser, gælder der særlige regler, dvs. der er lovgivningsmæssige krav til, hvor længe de skal opbevares. Som elev kan du henvende dig til Trafikstyrelsen for at få en udskrift af dine beviser.

Såfremt du ikke bliver optaget om elev slettes dine personoplysninger 6 måneder efter afslagstidspunkt.

Evt. personoplysninger, der behandles til brug for bogføringsmateriale, opbevares med bogføringsmaterialet i løbende år + 5 år, jf. bogføringslovens § 12.

Kilder
 • Dig som elev
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Trafikstyrelsen og Politiet.

2.2 Taxa-, ruteflyvning og rundflyvninger

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi behandler dine personoplysninger for at levere den eller de flyvninger, som du har bestilt, samt for at kunne håndtere eventuelle problemer i forbindelse med din bestilling.

Oplysningerne vi indsamler baseres på din bookingreference og behandles efter IATA’s standard-PNR (”Passenger Name Record”).

Alt efter flyvningen, kan du blive bedt om at afgive yderligere specifikke oplysninger, såsom pasnummer, fødselsdato mv.

Vores juridiske grundlag for at behandle almindelige personoplysninger følger af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

I tilfælde af behov for særlig assistance, f.eks. kørestolsassistance eller specialkost, kan du blive bedt om at angive relevante følsomme personoplysninger om eksempelvis om din konkrete helbredstilstand eller allergier.

Vores juridiske grundlag for at behandle følsomme personoplysninger følger af GDPR artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen. Du kan tilbagetrække samtykke ved at kontakte os på mail eller telefon.

OpbevaringUmiddelbart efter din rejse slettes dit pasnummer, samt de følsomme personoplysninger, der kan være oplyst i forbindelse med flyvningen.

De resterende bookingoplysninger opbevares i indtil 5 år efter flyvningen. Opbevaringsperioden er fastsat, således at flyoplysningerne kan bidrage og supplere Trafikstyrelsens danske Plan for Aviation Safety for 2023 – 2027 (”NASP”), som har til formål at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes. NASP angiver, at denne er en femårig rullende plan, der opdateres hvert år, hvorfor disse input kan være nødvendige og ske på anmodning fra myndighederne.

Eventuelle personoplysninger, der behandles til brug for bogføringsmateriale, opbevares med bogføringsmaterialet i løbende år + 5 år, jf. bogføringslovens § 12.

Kilder
 • Dig som passager
 • Virksomheder

2.3 Pilotshop

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi behandler dine personoplysninger, når du placerer en ordre på vores hjemmeside for at kunne levere den bestilte vare.

Følgende personoplysninger indgår i vores behandling:

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • Betalingsoplysninger

Vores juridiske grundlag for at behandle almindelige personoplysninger i følger af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt (købskontrakten), som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

OpbevaringDine personoplysninger opbevares i 2 år efter levering af varen på baggrund af reklamationsreglerne i købeloven, jf. købelovens §§ 72-87.
Kilder
 • Dig som kunde/køber.

2.4 Flyudlejning

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi behandler dine personoplysninger når du lejer et af vores privatfly, herunder følgende:

 • Navn
 • E-mail
 • Adresse
 • Betalingsoplysninger
 • gyldigt og til flytypen relevant certifikat
 • Helbredsoplysninger (Medical)
 • gyldigt radiobevis – minimum N-BEG

Vores juridiske grundlag for at behandle almindelige personoplysninger følger af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt (lejeaftalen), som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Vores juridiske grundlag for at behandle følsomme personoplysninger følger af GDPR artikel 9, stk. 2, litra a om samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen. Du kan tilbagetrække samtykke ved at kontakte os på mail eller telefon.

OpbevaringDine oplysninger opbevares i indtil 5 år efter lejekontraktens ophør jf. Kommissionens Forordning (EU) Nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008.

Eventuelle personoplysninger, der behandles til brug for bogføringsmateriale, opbevares med bogføringsmaterialet i løbende år + 5 år, jf. bogføringslovens § 12.

Kilder
 • Dig som lejer af fly.

2.5 Fly Management

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagI forbindelse med Fly Management, dvs. enten:

a)    en abonnementsløsning hvor vi står for bl.a. anskaffelse af fly, rådgivning, finansiering, vedligeholdelse, bemanding, flyveplaner, myndighedsgodkendelser, service og udlejning/charter som efter vores erfaringer giver dig den største fleksibilitet, driftssikkerhed, bedste økonomi behandler vi dine personoplysninger.

b)    en kontrakt mellem os og dig som flyejer, hvor vi bistår med administrative og logistiske opgaver, som er forbundet med at eje et fly.

Vores juridiske grundlag for at behandle almindelige personoplysninger følger af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

OpbevaringOplysningerne opbevares i 6 måneder efter abonnementets ophør.

Personoplysninger der knytter sig til flyet opbevares i indtil 5 år efter kontraktens ophør jf. Kommissionens Forordning (EU) Nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008.

Eventuelle personoplysninger, der behandles til brug for bogføringsmateriale, opbevares med bogføringsmaterialet i løbende år + 5 år, jf. bogføringslovens § 12.

Kilder
 • Dig som abonnent.
 • Dig som flyejer.

2.6 Sociale medier

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi anvender sociale medier til at markedsføre vores brand og produkter, samt til at kommunikere med forskellige interessenter. Det foregår på de vilkår, som det pågældende sociale medie stiller til rådighed. Når du interagerer med os på disse medier, gør du oplysninger tilgængelige for os og det sociale medie, eksempelvis når du reagerer på vores opslag, kommenterer eller deler opslag, ligesom vi behandler oplysninger om, at du ”synes godt om” os eller følger os på det sociale medie.

CAT og de sociale medier betragtes som fælles dataansvarlige, og du bør være opmærksom på, at de sociale medier selvstændigt behandler oplysninger om dig. Aftalen om fælles dataansvar med de pågældende sociale medier, vi anvender, kan du finde her:

Du kan læse de sociale mediers privatlivspolitik her:

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af GDPR art. 6, stk. 1, litra f om behandling der er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser ikke tilsidesættes, fordi din deltagelse på sociale medier er frivillig for dig på de vilkår, der er gældende på sociale medier.

OpbevaringVi opbevarer dine personoplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. Vi sletter som udgangspunkt ikke opslag. Du kan forsøge at redigere eller slette opslag, du har lavet på vores virksomhedsside via det sociale medies funktioner.
Kilder
 • Dig som bruger.
 • Vores virksomhedsprofil på sociale medier.

2.7 Øvrig kontakt

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagDu kan kontakte os på telefon, eller rette henvendelse til os på en af de e-mailadresser, som er angivet på vores hjemmeside.

Når du sender os en e-mail eller kontakter os på telefon, behandler vi naturligvis dine kontaktoplysninger og indholdet af din meddelelse.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om behandling på baggrund af en legitim interesse, hvor dine rettigheder ikke tilsidesættes, da vi kun behandler det allerhøjest nødvendige til besvarelse af din henvendelse. Hvis din henvendelse drejer sig om pilotuddannelsen eller en kontrakt gælder de betingelser, der er beskrevet i afsnittene herom i det ovenstående.

OpbevaringKorrespondancen slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet (besvarelse af henvendelsen) eller efter 6 måneder fra sidste korrespondance.
Kilder
 • Din henvendelse.

2.8 Jobansøgninger

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagHvis du ønsker at søge en stilling hos os, kan du sende os dit CV og ansøgning samt eventuelle referencer, som vi kan kontakte med din accept. Vi behandler herefter dit navn, e-mail og de øvrige oplysninger, der fremgår af din ansøgning. Al behandling er fortrolig og sker udelukkende i rekrutteringsøjemed. Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt, som finder sted på din anmodning.

OpbevaringOpbevaringstiden er 6 måneder efter modtagelse i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer om opbevaringstiden for jobansøgninger. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end 6 måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bliver inviteret til at give samtykke til en konkret angivet forlængelse af opbevaringstiden.

Såfremt du tilbydes ansættelse, følger den videre behandling og opbevaring databeskyttelseslovens § 12.

Kilder
 • Dig.
 • Mulig angivet reference.

2.9 Samarbejdspartnere og leverandører

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVi behandler personoplysninger i forbindelse med almindelig korrespondance i leverandørforhold og samarbejder.

Følgende personoplysninger indgår i vores behandling med dig:

 • Navn
 • Stilling
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vores juridiske grundlag for at behandle personoplysninger følge af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt.

OpbevaringKontaktoplysninger på medarbejdere hos vores leverandører og samarbejdspartnere opbevares i indtil 3 år efter kontraktens ophør jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Kilder
 • Dig som medarbejder hos leverandøren eller samarbejdspartneren.
 • Din arbejdsgiver.

2.10 Specielt for gæster på Anholt flyveplads

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagCAT forpagter og driver af flyvepladsen på Anholt. Umiddelbart efter landing og inden flyvepladsen forlades, skal du udfylde et landingskort som indeholder personoplysninger. På landingskortet er følgende personoplysninger, som behandles af os:

 • Flyets registrering
 • Navn og adresse på fakturamodtager
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vores juridiske grundlag for at behandle personoplysninger følge af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt.

Såfremt du ikke betaler, vil vi benytte flyvepladsens overvågning til at identificerer fly, der har landet på flyvepladsen. I forbindelse hermed vil vi derfor behandle Flyets registreringsnummer til at lave et opslag i luftfartøjsregister til at rette krav mod ejeren af flyet.

Vores juridiske grundlag for at behandle personoplysninger følge af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f om behandling på baggrund af en legitim interesse, hvor dine rettigheder ikke tilsidesættes, da vi kun behandler det allerhøjest nødvendige til besvarelse af din henvendelse. Hvis din henvendelse drejer sig om pilotuddannelsen eller en kontrakt gælder de betingelser, der er beskrevet i afsnittene herom i det ovenstående.

OpbevaringDine opbevares i indtil 3 år efter landing jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

I tilfælde af en tvist om manglende betaling for landing opbevares dine personoplysninger så længe sagen pågår og derefter 10 år fra domsafsigelsen jf. forældelseslovens § 5 nr. 3.

Kilder
 • Dig som pilot.
 • Trafikstyrelsens luftfartøjsregister.

2.11 Statistik og analyse

Formål, kategorier af personoplysninger og retsgrundlagVed besøg på vores hjemmeside, indsamles cookies på samme måde som det gælder andre steder på internettet. Al information relateret til vores brug af cookies kan du finde i vores Cookiepolitik.

Vores behandlingsgrundlag er et samtykke i overensstemmelse med cookiereglerne.

OpbevaringVi opbevarer statistikker og/eller analyser i anonymiseret form.
Kilder
 • Cookieudbydere.

GENERELLE BESTEMMELSER

3.1 Modtagere af personoplysninger

3.1.1 Vi anvender sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser. Når vi anvender databehandlere, er der altid indgået en databehandleraftale, der fastsætter genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede samt den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder.

3.1.2 I sjældne tilfælde videregiver vi også dine oplysninger til myndigheder eller andre tredjeparter (f.eks. advokat og revisor), men kun hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

3.2 Dine rettigheder

3.2.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Det omfatter:

   • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
   • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget.
   • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger.
   • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
   • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

3.2.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

3.2.3 Vi gør opmærksom på, at dine rettigheder ikke er absolutte og nødvendigvis må begrænses, hvis det måtte stride mod vores forpligtelser over for vores kunder at gøre dem gældende.

3.2.4 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

3.3 Klage til Datatilsynet

3.3.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Adresse

Copenhagen AirTaxi ® A / S
Lufthavnsvej 34 – 38
4000 Roskilde
Denmark
CVR no. 49667728

Telefon

46 19 11 14