Flyveinstruktør

Til fly og helikopter

Flyveinstruktør

Til fly og helikopter

Efter endt pilotuddannelse vælger mange at fortsætte med en uddannelse flyveinstruktør. Dette er for mange piloter også det første job i karrieren.

Der er også mange af vore piloter, der senere i deres flyvekarriere vælger at uddanne sig til flyveinstruktører.

Flyveinstruktører underviser i aerodynamik, navigation, meteorologi, instrumentforståelse, motorlære, love og bestemmelser, flyene, helikopterne og/eller simulatorerne.

Den praktiske træning foregår i typer, der kan styres fra begge sider.

Flyveinstruktøren bestemmer, hvornår eleven er klar til at flyve alene for første gang. Instruktøren bestemmer tillige, hvornår eleven kan gå til praktisk flyveprøve med en kontrollant fra myndighederne.

Når flyveinstruktøren har opnået et vist antal undervisningstimer, så kan han/hun avancere til at træne mere komplicerede øvelser, såsom instrumentflyvning og flyvning i fly med to motorer, turboprop og jet fly.

Mange flyveinstruktører fortsætter med at arbejde på en flyveskole, selv efter de har fået job i et stort flyselskab – eller som tidligere nævnt, vælger at tage en instruktøruddannelse, når de er faldet til og har fået erfaring i et selskab. De fleste finder det spændende stadigvæk at holde kontakt til de små fly og føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at sende en elev “solo” for første gang.

Som ansøger til et instruktørbevis skal du være mindst 18 år og alle førstegangsansøgere – uanset erfaring – skal bestå skolens bedømmelse af den enkeltes kompetencer inden for den relevante instruktørkategori på klassen eller typen. Derudover er der forskellige timekrav, hvor de vigtigste fremgår på de følgende sider.

Copenhagen AirTaxi er den skole i Danmark, der har uddannet flest flyveinstruktører og har som sådan også størst erfaring inden for dette felt.

Efter endt pilotuddannelse vælger mange at fortsætte med en uddannelse flyveinstruktør. Dette er for mange piloter også det første job i karrieren.

Der er også mange af vore piloter, der senere i deres flyvekarriere vælger at uddanne sig til flyveinstruktører.

Flyveinstruktører underviser i aerodynamik, navigation, meteorologi, instrumentforståelse, motorlære, love og bestemmelser, flyene, helikopterne og/eller simulatorerne.

Den praktiske træning foregår i typer, der kan styres fra begge sider.

Flyveinstruktøren bestemmer, hvornår eleven er klar til at flyve alene for første gang. Instruktøren bestemmer tillige, hvornår eleven kan gå til praktisk flyveprøve med en kontrollant fra myndighederne.

Når flyveinstruktøren har opnået et vist antal undervisningstimer, så kan han/hun avancere til at træne mere komplicerede øvelser, såsom instrumentflyvning og flyvning i fly med to motorer, turboprop og jet fly.

Mange flyveinstruktører fortsætter med at arbejde på en flyveskole, selv efter de har fået job i et stort flyselskab – eller som tidligere nævnt, vælger at tage en instruktøruddannelse, når de er faldet til og har fået erfaring i et selskab. De fleste finder det spændende stadigvæk at holde kontakt til de små fly og føler en stor personlig tilfredsstillelse ved at sende en elev “solo” for første gang.

Som ansøger til et instruktørbevis skal du være mindst 18 år og alle førstegangsansøgere – uanset erfaring – skal bestå skolens bedømmelse af den enkeltes kompetencer inden for den relevante instruktørkategori på klassen eller typen. Derudover er der forskellige timekrav, hvor de vigtigste fremgår på de følgende sider.

Copenhagen AirTaxi er den skole i Danmark, der har uddannet flest flyveinstruktører og har som sådan også størst erfaring inden for dette felt.

FI(A) FLYVEINSTRUKTØR TIL FLY

Generelle forudsætninger og krav:

Du skal mindst have et CPL(A) eller et PPL(A) og opfylde de teoretiske krav til CPL. Teorikravet med et PPL(A) kan fraviges, såfremt du kun skal skole til LAPL(A). Derudover skal du have fuldført mindst 200 flyvetimer, herunder 150 timer som fartøjschef og heraf mindst 20 timers VFR navigationsflyvning med en tur på mindst 540 kilometer med mindst 2 landinger og fuld stop på 2 forskellige flyvepladser.

Du skal have mindst 10 timers instrumentflyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori, hvoraf højst 5 timer må være instrumenttid på jorden i en FSTD simulator.

Endelig, så skal du have udført mindst 30 timer på enmotorede fly med stempelmotor, hvoraf mindst 5 timer skal have været udført i de sidste seks måneder før flyveprøven/kompetencebedømmelsen inden optagelse.

Teoridelen – part 1:

Består af minimum 125 timers undervisning og træning fordelt med 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion og mindst 100 timers teoriundervisning, herunder midtvejsprøver.

Undervejs i uddannelsen, skal du selv planlægge og efterfølgende forestå såvel teoretiske undervisningslektioner, som briefinger i konkrete flyveøvelser, hvor din instruktør agerer elever på forskellige niveauer!

Teoridelen afsluttes med prøve på skolen.

Den praktiske del – part 2:

Indeholder mindst 30 timers flyveinstruktion, hvoraf de 25 timer er dobbeltstyringsinstruktion – inkluderende op til 5 timers flyvning med anden instruktørelev – og der er 5 timers instruktion i vor FNPTII simulator.

Du vil opleve at skulle trænes både som flyvende, det vil sige, at det ER dig, der flyver øvelserne og samtidig fortæller gennem øvelserne, hvilke prioriteter der skal være fokus på. Men du vil også blive trænet, hvor det er din instruktør, der flyver og giver dig instruktionsmæssige- og praktiske håndelagsudfordringer.

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighederne.

Link til uddannelsens økonomi

FI(A) FLYVEINSTRUKTØR TIL FLY

Generelle forudsætninger og krav:

Du skal mindst have et CPL(A) eller et PPL(A) og opfylde de teoretiske krav til CPL. Teorikravet med et PPL(A) kan fraviges, såfremt du kun skal skole til LAPL(A). Derudover skal du have fuldført mindst 200 flyvetimer, herunder 150 timer som fartøjschef og heraf mindst 20 timers VFR navigationsflyvning med en tur på mindst 540 kilometer med mindst 2 landinger og fuld stop på 2 forskellige flyvepladser.

Du skal have mindst 10 timers instrumentflyveinstruktion i den relevante luftfartøjskategori, hvoraf højst 5 timer må være instrumenttid på jorden i en FSTD simulator.

Endelig, så skal du have udført mindst 30 timer på enmotorede fly med stempelmotor, hvoraf mindst 5 timer skal have været udført i de sidste seks måneder før flyveprøven/kompetencebedømmelsen inden optagelse.

Teoridelen – part 1:

Består af minimum 125 timers undervisning og træning fordelt med 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion og mindst 100 timers teoriundervisning, herunder midtvejsprøver.

Undervejs i uddannelsen, skal du selv planlægge og efterfølgende forestå såvel teoretiske undervisningslektioner, som briefinger i konkrete flyveøvelser, hvor din instruktør agerer elever på forskellige niveauer!

Teoridelen afsluttes med prøve på skolen.

Den praktiske del – part 2:

Indeholder mindst 30 timers flyveinstruktion, hvoraf de 25 timer er dobbeltstyringsinstruktion – inkluderende op til 5 timers flyvning med anden instruktørelev – og der er 5 timers instruktion i vor FNPTII simulator.

Du vil opleve at skulle trænes både som flyvende, det vil sige, at det ER dig, der flyver øvelserne og samtidig fortæller gennem øvelserne, hvilke prioriteter der skal være fokus på. Men du vil også blive trænet, hvor det er din instruktør, der flyver og giver dig instruktionsmæssige- og praktiske håndelagsudfordringer.

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighederne.

Link til uddannelsens økonomi

FI(H) FLYVEINSTRUKTØR TIL HELIKOPTER

Generelle forudsætninger og krav:

Du skal have mindst 250 timers flyvning på helikopter og heraf 10 timers instrumentflyveinstruktion i den relevante helikoptertype, hvoraf højst 5 timer må være instrumenttid på jorden i en FSTD simulator og du skal have gennemført mindst 20 timers VFR navigationsflyvning som fartøjschef.

Har du et CPL(H) skal du have mindst 100 timer som fartøjschef. Har du et PPL(H) og samtidig opfylder teorikravene til CPL, skal du have 200 timer som fartøjschef.

Teoridelen – part 1:

Består af minimum 125 timers undervisning og træning fordelt med 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion og mindst 100 timers teoriundervisning, herunder midtvejsprøver.

Undervejs i uddannelsen, skal du selv planlægge og efterfølgende forestå såvel teoretiske undervisningslektioner, som briefinger i konkrete flyveøvelser, hvor din instruktør agerer elever på forskellige niveauer!

Teoridelen afsluttes med prøve på skolen.

Den praktiske del – part 2:

Indeholder mindst 30 timers flyveinstruktion, hvoraf de 25 timer er dobbeltstyringsinstruktion – inkluderende op til 5 timers flyvning med anden instruktørelev – og der er 5 timers instruktion i vor FNPTII simulator.

Du vil opleve at skulle trænes både som flyvende, det vil sige, at det ER dig, der flyver øvelserne og samtidig fortæller gennem øvelserne, hvilke prioriteter der skal være fokus på. Men du vil også blive trænet, hvor det er din instruktør, der flyver og giver dig instruktionsmæssige- og praktiske håndelagsudfordringer.

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighederne.

Link til uddannelsens økonomi

FI(H) FLYVEINSTRUKTØR TIL HELIKOPTER

Generelle forudsætninger og krav:

Du skal have mindst 250 timers flyvning på helikopter og heraf 10 timers instrumentflyveinstruktion i den relevante helikoptertype, hvoraf højst 5 timer må være instrumenttid på jorden i en FSTD simulator og du skal have gennemført mindst 20 timers VFR navigationsflyvning som fartøjschef.

Har du et CPL(H) skal du have mindst 100 timer som fartøjschef. Har du et PPL(H) og samtidig opfylder teorikravene til CPL, skal du have 200 timer som fartøjschef.

Teoridelen – part 1:

Består af minimum 125 timers undervisning og træning fordelt med 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion og mindst 100 timers teoriundervisning, herunder midtvejsprøver.

Undervejs i uddannelsen, skal du selv planlægge og efterfølgende forestå såvel teoretiske undervisningslektioner, som briefinger i konkrete flyveøvelser, hvor din instruktør agerer elever på forskellige niveauer!

Teoridelen afsluttes med prøve på skolen.

Den praktiske del – part 2:

Indeholder mindst 30 timers flyveinstruktion, hvoraf de 25 timer er dobbeltstyringsinstruktion – inkluderende op til 5 timers flyvning med anden instruktørelev – og der er 5 timers instruktion i vor FNPTII simulator.

Du vil opleve at skulle trænes både som flyvende, det vil sige, at det ER dig, der flyver øvelserne og samtidig fortæller gennem øvelserne, hvilke prioriteter der skal være fokus på. Men du vil også blive trænet, hvor det er din instruktør, der flyver og giver dig instruktionsmæssige- og praktiske håndelagsudfordringer.

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighederne.

Link til uddannelsens økonomi

CRI(A) KLASSERETTIGHEDSINSTRUKTØR TIL FLY

Generelle beføjelser og forudsætninger:

Som CRI(A) får du beføjelser til at give instruktion i forbindelse med:

  • udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en klasse- eller typerettighed til ikke-komplekse ikke-højtydende flyvemaskiner med én pilot, når ansøgeren ønsker rettigheder til én pilot operationer
  • en slæberettighed eller en rettighed til kunstflyvning for kategorien, hvis CRI har den relevante rettighed og har demonstreret evnen til at give instruktion i forbindelse med den pågældende rettighed over for en FI, der er kvalificeret hertil.

Beføjelserne knyttet til CRI(A) er begrænset til den flyvemaskineklasse- eller type, som bedømmelsen af instruktørkompetencer blev foretaget i. Beføjelserne i tilknytning til CRI(A) udvides til andre klasser eller typer, når CRI(A) inden for de foregående 12 måneder har fuldført:

  • 15 timers flyvetid som luftfartøjschef på flyvemaskiner i den relevante flyvemaskineklasse eller -type
  • én træningsflyvning fra højre side under tilsyn af en anden CRI eller FI, som er kvalificeret med hensyn til den pågældende klasse eller type på det andet pilotsæde.

For rettighed på enmotorede flyvemaskiner, skal du have 300 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse.

Søger du rettighed til flermotorede flyvemaskiner, skal du have mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse .

Undervisnings- og læringsinstruktion – CRI part 1:

Består af 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion, som svarer til træningen under FI kurset, hvor fokus er på undervisnings- og læringsteknikkerne, som også øves i praktiske øvelser i klassen.

Teknisk træning – CRI part 2:

Består af 10 timers teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator. Under CRI(A) uddannelse, vil part 1 og part 2 normalt blive kombineret.

Den praktiske del:

For at opnå CRI(A) rettighed til én motorede fly, får du 3 timers flyveinstruktion og vil du opnå CRI rettigheden til flermotorede fly, får du 5 timers flyveinstruktion på flermotorede flyvemaskiner.

Opfylder du forudsætningerne til det, kan du med fordel kombinere CRI/IRI(A).

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighderne.

CRI(A) KLASSERETTIGHEDS-
INSTRUKTØR TIL FLY

Generelle beføjelser og forudsætninger:

Som CRI(A) får du beføjelser til at give instruktion i forbindelse med:

  • udstedelse, forlængelse eller fornyelse af en klasse- eller typerettighed til ikke-komplekse ikke-højtydende flyvemaskiner med én pilot, når ansøgeren ønsker rettigheder til én pilot operationer
  • en slæberettighed eller en rettighed til kunstflyvning for kategorien, hvis CRI har den relevante rettighed og har demonstreret evnen til at give instruktion i forbindelse med den pågældende rettighed over for en FI, der er kvalificeret hertil.

Beføjelserne knyttet til CRI(A) er begrænset til den flyvemaskineklasse- eller type, som bedømmelsen af instruktørkompetencer blev foretaget i. Beføjelserne i tilknytning til CRI(A) udvides til andre klasser eller typer, når CRI(A) inden for de foregående 12 måneder har fuldført:

  • 15 timers flyvetid som luftfartøjschef på flyvemaskiner i den relevante flyvemaskineklasse eller -type
  • én træningsflyvning fra højre side under tilsyn af en anden CRI eller FI, som er kvalificeret med hensyn til den pågældende klasse eller type på det andet pilotsæde.

For rettighed på enmotorede flyvemaskiner, skal du have 300 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse.

Søger du rettighed til flermotorede flyvemaskiner, skal du have mindst 500 timers flyvetid som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller -klasse .

Undervisnings- og læringsinstruktion – CRI part 1:

Består af 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion, som svarer til træningen under FI kurset, hvor fokus er på undervisnings- og læringsteknikkerne, som også øves i praktiske øvelser i klassen.

Teknisk træning – CRI part 2:

Består af 10 timers teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator. Under CRI(A) uddannelse, vil part 1 og part 2 normalt blive kombineret.

Den praktiske del:

For at opnå CRI(A) rettighed til én motorede fly, får du 3 timers flyveinstruktion og vil du opnå CRI rettigheden til flermotorede fly, får du 5 timers flyveinstruktion på flermotorede flyvemaskiner.

Opfylder du forudsætningerne til det, kan du med fordel kombinere CRI/IRI(A).

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighderne.

IRI(A) INSTRUMENTINSTRUKTØR TIL FLY

Generelle beføjelser og forudsætninger:

Som IRI(A) opnår du beføjelser til at instruere med henblik på udstedelse, forlængelse og fornyelse af en instrumentrettighed i den relevante luftfartøjskategori.

Som ansøger til IRI(A) skal du have fuldført mindst 800 timers IFR flyvetid, hvoraf mindst 400 timer skal være på flyvemaskiner, og for ansøgere til IRI(A) for flermotorede flyvemaskiner skal du have mindst 500 timers flyvetid, som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller –klasse.

Undervisnings- og læringsinstruktion – IRI part 1:

Består af 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion, som svarer til træningen under FI kurset, hvor fokus er på undervisnings- og læringsteknikkerne, som også øves i praktiske øvelser i klassen. Har du FI(A), skal du ikke have denne del.

Instrument teknisk træning – IRI part 2:

Består af 10 timers instrument teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator. Under IRI(A) uddannelse, vil part 1 og part 2 normalt blive kombineret, hvis du ikke har FI(A).

Den praktiske del:

Har du ikke en FI(A) rettighed, vil du få 10 timers flyveinstruktion, hvoraf op til 8 timer med fordel kan gennemføres i vor FNPTII simulator. Har du FI(A) rettigheden, vil du få 5 timers flyveinstruktion, hvoraf op til 4 timer med fordel kan gennemføres i vor FNPTII simulator.

Opfylder du forudsætningerne til det, kan du med fordel kombinere CRI/IRI(A).

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighderne.

IRI(A) INSTRUMENT-
INSTRUKTØR TIL FLY

Generelle beføjelser og forudsætninger:

Som IRI(A) opnår du beføjelser til at instruere med henblik på udstedelse, forlængelse og fornyelse af en instrumentrettighed i den relevante luftfartøjskategori.

Som ansøger til IRI(A) skal du have fuldført mindst 800 timers IFR flyvetid, hvoraf mindst 400 timer skal være på flyvemaskiner, og for ansøgere til IRI(A) for flermotorede flyvemaskiner skal du have mindst 500 timers flyvetid, som pilot på flyvemaskiner og heraf 30 timer som luftfartøjschef i den relevante flyvemaskinetype eller –klasse.

Undervisnings- og læringsinstruktion – IRI part 1:

Består af 25 timers undervisnings- og læringsinstruktion, som svarer til træningen under FI kurset, hvor fokus er på undervisnings- og læringsteknikkerne, som også øves i praktiske øvelser i klassen. Har du FI(A), skal du ikke have denne del.

Instrument teknisk træning – IRI part 2:

Består af 10 timers instrument teknisk træning, herunder revision af teknisk viden, udarbejdelse af timeplaner og udvikling af kompetencer til instruktion i undervisningslokale/simulator. Under IRI(A) uddannelse, vil part 1 og part 2 normalt blive kombineret, hvis du ikke har FI(A).

Den praktiske del:

Har du ikke en FI(A) rettighed, vil du få 10 timers flyveinstruktion, hvoraf op til 8 timer med fordel kan gennemføres i vor FNPTII simulator. Har du FI(A) rettigheden, vil du få 5 timers flyveinstruktion, hvoraf op til 4 timer med fordel kan gennemføres i vor FNPTII simulator.

Opfylder du forudsætningerne til det, kan du med fordel kombinere CRI/IRI(A).

Hele kurset afsluttes med praktisk flyveprøve overfor myndighderne.

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Har du spørgsmål?

Kontakt os her