ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

Anholt flyveplads – EKAT

Historien om Anholt Flyveplads anno 2020

År 2020 er det 60 år siden at Anholt Flyveplads blev anlagt blandt andet på initiativ af Hans Venningbo.

Anholt flyveplads er i dag særdeles vigtig for både de fastboende og for mange af de ca. 60.000 gæster, som årligt besøger øen.

Efter næsten 18 års drift af flyvepladsen, måtte ejeren erkende, at der ikke var økonomi til at forsætte driften af flyvepladsen, hvorfor han meddelte, at flyvepladsen ville blive lukket ved årets udgang.

Dette var vi i Copenhagen AirTaxi® A/S selvfølgelige kede af, da vi siden april 1973 havde haft fast rutetaxaflyvning fra først Kastrup Lufthavn og siden fra Skovlunde flyveplads. Nu er vi i gang med sæson nummer 48 på Anholt.

En række af driftige forretningsfolk med tilknytning til Anholt besluttede, at de ville se, om det ville være muligt at føre flyvepladsen videre. Denne kreds af personer samt Copenhagen AirTaxi® A/S stiftede den 1. juli 1978 et anpartsselskab, der skulle fortsætte driften af flyvepladsen på Anholt.

En af betingelserne i forpagtningskontrakten var, at flyvepladsen skulle bevares som en offentlig godkendt flyveplads. En anden betingelse var, at skulle indtægterne ved drift overstige kr. 20.000, skulle der tilfalde ejeren ekstra forpagtningsafgift. Dette for at sikre at flyvepladsen kunne benyttes af alle.

Efter et par års drift af flyvepladsen måtte man konstatere, at kassen i anpartsselskabet var tom, selv om der var tilført ekstra kapital. Indtægterne stod ikke mål med de omkostninger, der var ved driften af flyvepladsen.

En flyveplads med store omkostninger

Den 1. januar 1980 overtog Copenhagen AirTaxi® A/S anpartsselskabet, og hermed overgav ejeren forpagtningen og driften af flyvepladsen, som Copenhagen AirTaxi® A/S så har haft ansvaret for i mere end 40 år.

Anholt flyveplads er en af de få offentlige godkendte flyvepladser i Danmark, og måske den eneste, der aldrig har modtaget nogen form for kommunal eller statslig støtte eller tilskud. Kommunalt støtte er for mange danske flyvepladser nok til helt eller delvist at dække omkostningerne, og tillader derfor at oprette en lav landingsafgift. Der er meget stor forskel i omkostningerne på en privat flyveplads, og en flyveplads godkendt af Trafikstyrelsen såsom Anholt. I de fleste tilfælde er der ligeledes et væsentlig større slid på sidstnævnte.

I 1980 forpligtigede Copenhagen AirTaxi® A/S til, at der blev etableret strøm samt vand på flyvepladsen.

Den daværende Grenaa Kommune mente ikke, at de havde nogen interesse i dette, da det var for langt fra byen, så Copenhagen AirTaxi® A/S måtte betale kr. 80.000 i tilslutningsafgift samt en del gravearbejde i forbindelse med etableringen. Samtidig blev der etableret et vandingsanlæg på flyvepladsen, som der var stor gavn af i mange år. Flere Anholt beboer kan sikkert huske, at vi brugte så meget vand, at de ikke havde vand nok til en kop kaffe om morgenen. Det blev derfor ændret således, at man kun vandede en 1/3 af banen hver nat.

Det er naturligt vanskeligt at drive virksomhed på en lille ø, hvor alle materialer skal sejles eller flyves ind. Derfor kontaktede Copenhagen AirTaxi® A/S for år tilbage borgmesteren i Norddjurs kommune for at forespørge, om de kunne hjælpe, da bygningen på flyvepladsen trængte til renovering, men dette førte desværre ikke til noget.

Det har derfor været nødvendigt at investere i renovering, som er foretaget over flere omgange. Ligeledes er selve banen kun dækket af 3 til 5 cm jord, før man er nede i ørkenens sand. Dette giver selv sagt vanskelige betingelser for væksten af græsset. Jo tungere et luftfartøj er, jo større slitage sker der desværre på græsset.

På grund af sliddet på banen har det været nødvendigt at få tilført betydelige mængder jord, så der igen kan komme græs. Desværre er der nu bestemmelser om, at vi ikke må flytte jord fra en matrikel på Anholt til en anden, så der kan ikke mere tages jord fra ejerens andre arealer, men skal have det sejlet i container fra fastlandet.

Da omkostningerne for driften af flyvepladsen de sidste år har været belastet af store driftsomkostninger, og da prisen for startafgifter har været de samme de sidste 14 år, har det været nødvendig at ændre priser fra den 1. januar 2020.

For fuldstændigheden skal det nævnes, at der ikke har været, og fortsat ikke er, overskud på driften af flyvepladsen, samt at Copenhagen AirTaxi® A/S selv betaler forpagtningsafgift og et meget stor beløb for at benytte flyvepladsen.

Der har været stor forståelse hos myndighederne, og skiftende inspektører, da det ikke vil være muligt at overholde reglerne omkring bredden af sikkerheds-zoner rundt om selve banen, så det kan bruges til taxi med flyene. Samtidig er der tilladelse til en banebredde på kun 18 meter, så den i løbet af sommeren kan parallelforskydes og på den måde fordele sliddet på banen.

Piloter anbefales at have banens underlag i mente under start og landing. Ikke mindst under opbremsning og når der drejes rundt, for det er ikke godt hvis det ene hjul næsten er blokeret, da det graver det sig ned igennem det sparsomme muldlag, der er på pladsen.

Ligeledes hvis man som pilot kommer til at beskadige for eksempel en skærmkasse, vil vi sætte stor pris på, at det indrapporteres, da det ikke er billigt at få en sådan repareret. Vi anmoder piloterne om at huske at foretage den krævede registrering og betaling efter hver landing, så vi kan sikre, at indtægterne står mål med de faktiske udgifter der er, ved at drive pladsen.

Vi håber at ses på skønne Anholt!

Startafgift

Umiddelbart efter landing og inden flyvepladsen forlades, skal man udfylde et landingskort, som befinder sig i terminalbygningen. Dette kort skal udfyldes korrekt. I modsat fald vil man blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 1000,- inkl. 25 % moms.

Landingskortet skal udfyldes med angivelse af flyets registrering og navn og adresse på faktura modtager. Ved fremsendelse af faktura beregnes et administrationsgebyr på kr. 150,- inkl. moms. Hvis man gerne vil undgå betaling af sidstnævnte administrationsgebyr, kan man betale kontant. Man udfylder fortsat landingskortet og lægger det sammen med den kontante betaling i de fremlagte kuverter, som derefter lægges i pengekassen.

Anholt

For piston fly med maksimal startvægt indtil 1.199 kg er startafgiften Kr. 400 inkl moms.

For piston fly med startvægt over 1.200 kg er startafgiften Kr. 800 inkl. moms.

For turbine fly er startafgiften Kr. 1.500 inkl. moms.

For helikopter er startafgiften Kr. 1.500 inkl. moms

Start-afgifterne er forfaldne til betaling inden start fra pladsen.

Flyvepladsens højde er 23 fod
Position: 56 41 56N 011 33 21E
Radio: NIL
Kompagnifrekvens til brug for operationel kontrol:
131.500 MHZ – Kaldesignal: “AIRCAT ANHOLT”
Baneretning 21/03
Banelængde: 650 m x 20 m Grass
Godkendt til VMC dag operationer og kun selvbetjening.
Operationstider: Aerodrome. Dagligt SR-SS
For alle detaljer omkring Anholt flyveplads se VFR FLIGHT GUIDE (VFG) DENMARK.