ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

ANHOLT FLYVEPLADS

Offentlig godkendt VFR flyveplads

Velkommen til Anholt flyveplads – EKAT

Historien bag forpagtningen af Anholt Flyveplads

I 2020 er det 60 år siden at Anholt Flyveplads blev anlagt af den daværende ejer. Efter næsten 18 års drift af flyvepladsen, måtte ejeren erkende, at der ikke var økonomi til at forsætte driften af flyvepladsen, hvorfor han meddelte, at flyvepladsen ville blive lukket ved årets udgang.

Dette var vi i Copenhagen AirTaxi® A/S naturligvis kede af, da vi siden april 1973 havde haft fast ruteflyvning fra først Kastrup Lufthavn og siden fra Skovlunde Flyveplads. I dag flyver vi sæson nummer 48 på Anholt.

En række af driftige forretningsfolk med tilknytning til Anholt besluttede, at de ville se, om det ville være muligt at føre flyvepladsen videre. Denne kreds af personer samt Copenhagen AirTaxi® A/S stiftede i 1978 et anpartsselskab, der skulle fortsætte driften af flyvepladsen på Anholt.

En af betingelserne i forpagtningskontrakten var, at flyvepladsen skulle bevares som en offentlig godkendt flyveplads. En anden betingelse var, at skulle indtægterne ved drift overstige kr. 20.000, skulle der tilfalde ejeren ekstra forpagtningsafgift. Dette var for at sikre at flyvepladsen kunne benyttes af alle.

Efter et par års drift af flyvepladsen måtte man konstatere, at kassen i anpartsselskabet var tom, selvom der var tilført ekstra kapital. Indtægterne stod ikke mål med de omkostninger, der var ved driften af flyvepladsen. For at beholde Anholt som flyveplads måtte Copenhagen AirTaxi® A/S fra 1980 overtage forpagtning og drift af flyveladsen, hvor der samtidig måttes etableres strøm og vand på flyvepladsen.

Historien bag forpagtningen af Anholt Flyveplads

I 2020 er det 60 år siden at Anholt Flyveplads blev anlagt af den daværende ejer. Efter næsten 18 års drift af flyvepladsen, måtte ejeren erkende, at der ikke var økonomi til at forsætte driften af flyvepladsen, hvorfor han meddelte, at flyvepladsen ville blive lukket ved årets udgang.

Dette var vi i Copenhagen AirTaxi® A/S naturligvis kede af, da vi siden april 1973 havde haft fast ruteflyvning fra først Kastrup Lufthavn og siden fra Skovlunde Flyveplads. I dag flyver vi sæson nummer 48 på Anholt.

En række af driftige forretningsfolk med tilknytning til Anholt besluttede, at de ville se, om det ville være muligt at føre flyvepladsen videre. Denne kreds af personer samt Copenhagen AirTaxi® A/S stiftede i 1978 et anpartsselskab, der skulle fortsætte driften af flyvepladsen på Anholt.

En af betingelserne i forpagtningskontrakten var, at flyvepladsen skulle bevares som en offentlig godkendt flyveplads. En anden betingelse var, at skulle indtægterne ved drift overstige kr. 20.000, skulle der tilfalde ejeren ekstra forpagtningsafgift. Dette var for at sikre at flyvepladsen kunne benyttes af alle.

Efter et par års drift af flyvepladsen måtte man konstatere, at kassen i anpartsselskabet var tom, selvom der var tilført ekstra kapital. Indtægterne stod ikke mål med de omkostninger, der var ved driften af flyvepladsen. For at beholde Anholt som flyveplads måtte Copenhagen AirTaxi® A/S fra 1980 overtage forpagtning og drift af flyveladsen, hvor der samtidig måttes etableres strøm og vand på flyvepladsen.

Flyvepladsens højde er 23 fod
Position: 56 41 56N 011 33 21E
Radio: NIL
Kompagnifrekvens til brug for operationel kontrol:
131.500 MHZ – Kaldesignal: “AIRCAT ANHOLT”
Baneretning 21/03
Banelængde: 650 m x 20 m Grass
Godkendt til VMC dag operationer og kun selvbetjening.
Operationstider: Aerodrome. Dagligt SR-SS
For alle detaljer omkring Anholt flyveplads se VFR FLIGHT GUIDE (VFG) DENMARK.

Udfyldning af landingskort

Umiddelbart efter landing og inden flyvepladsen forlades, udfyldes et landingskort, som du finder i flyvepladsens bygning. På landingskortet udfyldes flyets registrering samt navn og adresse på fakturamodtager. Landingskortet lægges sammen med den kontante betaling i de fremlagte kuverter, som derefter lægges i den lille pengekasse.

Grundet gentagende snyd ved udfyldelse af landingkortet, hestiller vi til at kortet udfyldes med korrekte oplysninger. Ved tydeligt falske angivede oplysninger på landingskortet, opkræves et administrationsgebyr på kr. 1000,- 25% inkl. moms. Ønsker du fremsendelse af faktura, beregnes et administrationsgebyr på kr. 150,- inkl. moms.

Oversigt over startafgift

Kr. 400 inkl moms for piston-fly med maksimal startvægt indtil 1.199 kg.

Kr. 800 inkl. moms for piston-fly med startvægt over 1.200 kg.

Kr. 1.500 inkl. moms for turbine-fly.

Kr. 1.500 inkl. moms for helikopter.

(Startafgifterne er forfaldne til betaling inden start fra pladsen).

Da flyvepladsen de sidste år har været belastet af store driftsomkostninger, og da prisen for startafgifter har været de samme de sidste 14 år, var det nødvendig at tilpasse afgiften fra 1. januar 2020. Derfor er vi samtidig i dialog med Anholt Borgerforening, om hvordan flyvepladsen bedst kan gøre det så attraktiv som muligt, at bo og rejse til Anholt.

Herunder kan du læse artiklen fra Magasinet FLYV, hvor der skrives om startafgift og økonomien på Anholt Flyveplads. Længere nede på siden, kan du også læse om hvordan omkostningerne har indflydelse på startafgifterne.

Udfyldning af landingskort

Umiddelbart efter landing og inden flyvepladsen forlades, udfyldes et landingskort, som du finder i flyvepladsens bygning. På landingskortet udfyldes flyets registrering samt navn og adresse på fakturamodtager. Landingskortet lægges sammen med den kontante betaling i de fremlagte kuverter, som derefter lægges i den lille pengekasse.

Grundet gentagende snyd ved udfyldelse af landingkortet, hestiller vi til at kortet udfyldes med korrekte oplysninger. Ved tydeligt falske angivede oplysninger på landingskortet, opkræves et administrationsgebyr på kr. 1000,- 25% inkl. moms. Ønsker du fremsendelse af faktura, beregnes et administrationsgebyr på kr. 150,- inkl. moms.

Oversigt over startafgift

Kr. 400 inkl moms for piston-fly med maksimal startvægt indtil 1.199 kg.

Kr. 800 inkl. moms for piston-fly med startvægt over 1.200 kg.

Kr. 1.500 inkl. moms for turbine-fly.

Kr. 1.500 inkl. moms for helikopter.

(Startafgifterne er forfaldne til betaling inden start fra pladsen).

Da flyvepladsen de sidste år har været belastet af store driftsomkostninger, og da prisen for startafgifter har været de samme de sidste 14 år, var det nødvendig at tilpasse afgiften fra 1. januar 2020. Derfor er vi samtidig i dialog med Anholt Borgerforening, om hvordan flyvepladsen bedst kan gøre det så attraktiv som muligt, at bo og rejse til Anholt.

Herunder kan du læse artiklen fra Magasinet FLYV, hvor der skrives om startafgift og økonomien på Anholt Flyveplads. Længere nede på siden, kan du også læse om hvordan omkostningerne har indflydelse på startafgifterne.

En flyveplads uden kommunalt tilskud

Anholt Flyveplads er en af de få offentlige godkendte flyvepladser i Danmark, og måske den eneste, der aldrig har modtaget nogen form for kommunal eller statslig støtte eller tilskud. Kommunal støtte er for mange danske flyvepladser nok til helt eller delvist at dække omkostningerne, og det tillader derfor at holde en lav landingsafgift.

Derfor kan landingsafgiften på Anholt virke høj, og i mange år har vi således startet dialog med Norddjurs Kommune (samt daværende Grenå Kommune), for at indgå et samarbejde om et tilskud, som man kender det fra andre flyvepladser. Noget der vil kunne bringe priserne betydeligt ned og sikre at Anholt forbliver en attraktiv flyveplads for både lokale, flypassagerer og fritidspiloter. Der har til dags dato (oktober 2020) ikke været positiv respons fra kommunen.

Da det er naturligt vanskeligt at holde flyveplads på en lille ø, hvor alle materialer skal sejles eller flyves ind, spurgte vi kommunen om hjælp, da flyvepladsen trængte til renovering. Det blev afvist, og det har derfor været nødvendigt at investere i renovering, som er blevet foretaget over flere omgange. I 2020 har kommunen dog afsat 750.000 til renovering af toiletfaciliteter, der ligger udenfor flyvepladsens område, og dermed ikke har med selve driften eller Copenhagen AirTaxi at gøre.

Det skal understreges, at Anholt Flyveplads ikke er en profitabel flyveplads. Var landingsafgiften sat til 100.- ville der, med nuværende kriterier, simpelthen ikke være en flyveplads der kunne løbe rundt. Copenhagen AirTaxi® A/S selv betaler forpagtningsafgift og et meget stor beløb for at benytte flyvepladsen.

En flyveplads uden kommunalt tilskud

Anholt Flyveplads er en af de få offentlige godkendte flyvepladser i Danmark, og måske den eneste, der aldrig har modtaget nogen form for kommunal eller statslig støtte eller tilskud. Kommunalt støtte er for mange danske flyvepladser nok til helt eller delvist at dække omkostningerne, og det tillader derfor at holde en lav landingsafgift.

Derfor kan landingsafgiften på Anholt virke høj, og i mange år har vi således startet dialog med Norddjurs Kommune (samt daværende Grenå Kommune), for at indgå et samarbejde om et tilskud, som man kender det fra andre flyvepladser. Noget der vil kunne bringe priserne betydeligt ned og sikre at Anholt forbliver en attraktiv flyveplads for både lokale, flypassagerer og fritidspiloter. Der har til dags dato (oktober 2020) ikke været positivt respons fra kommunen.

Da det er naturligt vanskeligt at holde flyveplads på en lille ø, hvor alle materialer skal sejles eller flyves ind, spurgte vi kommunen om hjælp, da flyvepladsen trængte til renovering. Det blev afvist, og det har derfor været nødvendigt at investere i renovering, som er blevet foretaget over flere omgange. I 2020 har kommunen dog afsat 750.000 til renovering af toiletfaciliteter, der ligger udenfor flyvepladsens område, og dermed ikke har med selve driften eller Copenhagen AirTaxi at gøre.

Det skal understreges, at Anholt Flyveplads ikke er en profitabel flyveplads. Var landingsafgiften sat til 100.- ville der, med nuværende kriterier, simpelthen ikke være en flyveplads der kunne løbe rundt. Copenhagen AirTaxi® A/S selv betaler forpagtningsafgift og et meget stor beløb for at benytte flyvepladsen.

Landingsbanen i Ørkenen

Flyvepladsen ligger i Anholts ‘Ørkenen’ og banens underlag er derfor meget modtageligt overfor slid. Banen er kun dækket af 3 til 5 cm jord, før man er nede i ørkenens sand. Det er løbende nødvendigt at tilføre betydelige mængder jord, så banen styrkes med græsunderlag. Desværre betyder nye bestemmelser, at jord på Anholt ikke må flyttes fra en matrikel til en anden. Ny jord skal derfor sejles i container fra fastlandet. Det er en væsentlig omkostning, så vi henstiller til at passe på underlaget.

Der er opsat vandingsanlæg for at kunne styrke banens underlag, men grundet øens sparsomme vandressourcer har vi i mange år ikke haft tilladelse til at brug anlægget. Nogle anholtere kan sikkert huske, at pladsen krævede så meget vand, at de ikke havde vand til en kop kaffe om morgenen.

På Anholt sikrer Trafikstyrelsens løbende inspektioner, at flyvepladsen er sikker og brugbar. Der er meget stor forskel i omkostningerne på en privat flyveplads, og en flyveplads godkendt af Trafikstyrelsen. I de fleste tilfælde er der ligeledes et væsentlig større slid på sidstnævnte. Jo tungere et fly er, jo større slitage sker der desværre på græsset. Derfor findes de forskellige startafgifter.

Der har været stor forståelse hos myndighederne, og skiftende inspektører, da det ikke vil være muligt at overholde reglerne omkring bredden af sikkerheds-zoner rundt om selve banen, så det kan bruges til taxi med flyene. Samtidig er der tilladelse til en banebredde på kun 18 meter, så den i løbet af sommeren kan parallelforskydes og på den måde fordele sliddet på banen. 

Landingsbanen i Ørkenen

Flyvepladsen ligger i Anholts ‘Ørkenen’ og banens underlag er derfor meget modtageligt overfor slid. Banen er kun dækket af 3 til 5 cm jord, før man er nede i ørkenens sand. Det er løbende nødvendigt at tilføre betydelige mængder jord, så banen styrkes med græsunderlag. Desværre betyder nye bestemmelser, at jord på Anholt ikke må flyttes fra en matrikel til en anden. Ny jord skal derfor sejles i container fra fastlandet. Det er en væsentlig omkostning, så vi henstiller til at passe på underlaget.

Der er opsat vandingsanlæg for at kunne styrke banens underlag, men grundet øens sparsomme vandressourcer har vi i mange år ikke haft tilladelse til at brug anlægget. Nogle anholtere kan sikkert huske, at pladsen krævede så meget vand, at de ikke havde vand til en kop kaffe om morgenen.

På Anholt sikrer Trafikstyrelsens løbende inspektioner, at flyvepladsen er sikker og brugbar. Der er meget stor forskel i omkostningerne på en privat flyveplads, og en flyveplads godkendt af Trafikstyrelsen. I de fleste tilfælde er der ligeledes et væsentlig større slid på sidstnævnte. Jo tungere et fly er, jo større slitage sker der desværre på græsset. Derfor findes de forskellige startafgifter.

Der har været stor forståelse hos myndighederne, og skiftende inspektører, da det ikke vil være muligt at overholde reglerne omkring bredden af sikkerheds-zoner rundt om selve banen, så det kan bruges til taxi med flyene. Samtidig er der tilladelse til en banebredde på kun 18 meter, så den i løbet af sommeren kan parallelforskydes og på den måde fordele sliddet på banen. 

Info til piloter og rejsende

Piloter anbefales at have banens underlag i mente under start og landing. Ikke mindst under opbremsning og når der drejes rundt, for det er ikke godt hvis det ene hjul næsten er blokeret, da det graver det sig ned igennem det sparsomme muldlag.

Ligeledes hvis man som pilot kommer til at beskadige for eksempel en skærmkasse, vil vi sætte stor pris på, at det indrapporteres, da det ikke er billigt at få dem repareret. Vi anmoder piloterne om at huske at foretage den krævede registrering og betaling efter hver landing, så vi kan sikre, at indtægterne står mål med de faktiske udgifter der er, ved at drive pladsen.

På flyvepladsen findes toiletter og parkering.

Transportmuligheder fra flyvepladsen

Anholt er en mere eller mindre bilfri ø, men der er kort afstand til Anholt By.

På flyvepladsen står der cykler som kan lejes gennem Anholt Cykeludlejning. En cykeltur til havnen tager ca. 15 minutter. Bemærk at det ikke tilladt at cykle på stranden eller i Ørkenen.

Det er også muligt at leje el-golfbiler hos Casablanca Hostel, som kan stille golfbilerne klar ved flyvepladsen. Alternativt kan øens taxa hjælpe med det meste.

God fornøjelse på Anholt!

Info til piloter og rejsende

Piloter anbefales at have banens underlag i mente under start og landing. Ikke mindst under opbremsning og når der drejes rundt, for det er ikke godt hvis det ene hjul næsten er blokeret, da det graver det sig ned igennem det sparsomme muldlag.

Ligeledes hvis man som pilot kommer til at beskadige for eksempel en skærmkasse, vil vi sætte stor pris på, at det indrapporteres, da det ikke er billigt at få dem repareret. Vi anmoder piloterne om at huske at foretage den krævede registrering og betaling efter hver landing, så vi kan sikre, at indtægterne står mål med de faktiske udgifter der er, ved at drive pladsen.

På flyvepladsen findes toiletter og parkering.

Transportmuligheder fra flyvepladsen

Anholt er en mere eller mindre bilfri ø, men der er kort afstand til Anholt By.

På flyvepladsen står der cykler som kan lejes gennem Anholt Cykeludlejning. En cykeltur til havnen tager ca. 15 minutter. Bemærk at det ikke tilladt at cykle på stranden eller i Ørkenen.

Det er også muligt at leje el-golfbiler hos Casablanca Hostel, som kan stille golfbilerne klar ved flyvepladsen. Alternativt kan øens taxa hjælpe med det meste.

God fornøjelse på Anholt!

Flyvepladsens højde er 23 fod
Position: 56 41 56N 011 33 21E
Radio: NIL
Kompagnifrekvens til brug for operationel kontrol:
131.500 MHZ – Kaldesignal: “AIRCAT ANHOLT”
Baneretning 21/03
Banelængde: 650 m x 20 m Grass
Godkendt til VMC dag operationer og kun selvbetjening.
Operationstider: Aerodrome. Dagligt SR-SS
For alle detaljer omkring Anholt flyveplads se VFR FLIGHT GUIDE (VFG) DENMARK.