FAQ

PILOTUDDANNELSERNE

Find svar på dine spørgsmål her

Det er der rigtig mange gode grunde til. Du kan høre om dem alle på vores informationsmøder. Men her kan vi nævne nogle af dem, vi og vores tidligere elever synes er vigtige.

Vi har de højeste beståelsesprocenter, som opnås i samspillet mellem engagerede elever og meget kompetente instruktører. Vi gennemfører uddannelsen i mindre grupper, da det giver den bedste læring, træning og kammeratskab. Du bliver så at sige ikke overset, og vi sørger for, at du bliver en meget dygtig pilot på kortest mulig tid, så du får størst udbytte af din investering. Vi har som den eneste skole inden for pilotuddannelse vores eget luftfartsselskab, hvor mange af vore færdiguddannede elever ønsker at arbejde efter endt uddannelse. Vi råder over en stor flåde af moderne fly, som du dels kan benytte under din uddannelse – og leje under og efter din uddannelse.  Vi er velkonsolideret, har uddannet flest piloter og har et solidt netværk i flybranchen som det største General Aviation selskab i Danmark. Endelig bør vi nævne, at du ikke betaler forud for din uddannelse hos os – men efter aktuelt forbrug. Det er en del af din sikkerhed for, at du rent faktisk får den aftalte ydelse.

Integreret betyder, at du går på skolen som fuldtidsstudie. Uddannelsen tager 2 år, hvis du vil uddanne dig til pilot på flyvemaskine. Foretrækker du uddannelsen til helikopterpilot, så tager uddannelsen kun 14 måneder. Du kan modtage SU under din uddannelse. Du vil bære uniform under din uddannelse.

Modular betyder, at du gennemfører uddannelsen sideløbende med dit ’normale’ arbejde. Denne uddannelse tager normalt 3 til 4 år, hvis du vil blive pilot på flyvemaskine, og normalt 1 til 2 år, hvis du vil være helikopterpilot. Varigheden afhænger også af, hvor meget tid du kan og vil afsætte i løbet af en uge.

Der stilles ikke krav til, at du skal have en studentereksamen, HF eller lignende. Men vi stiller krav til, at du består vores optagelsesprøve. Den består af en engelsk test, en matematik test og en test i logisk forståelse. Prøvens sværhedsgrad svarer til C-niveau (det laveste niveau) i gymnasiet. Du skal også have styr på økonomien før uddannelsesstarten, så du ikke risikerer at skulle stoppe uddannelsen undervejs, fordi finansiering pludselig ikke er til stede.

Det afhænger naturligvis af dit udgangspunkt. Men generelt er det en god idé at sørge for, at du er i god fysisk form eller kommer det. Det vil give dig det overskud, det kræver for at gennemføre lange undervisningsdage uden at køre hurtigt træt. Og mon ikke også at det vil være gavnligt, når du møder op til lægechecket for at få din Medical Class 1.

Sørg for at få finansieringen på plads inden uddannelsesstart – og senest efter bestået optagelsesprøve. Træn din logiske sans og hovedregning og se gerne videoer på fx youtube.com, der viser flys instrumentering. Læg mærke til flyet position (nose up/nose down, krængning), så du får lettere ved at afkode flyets positioner under instrumentforståelse i forbindelse med optagelsesprøven.

Det korte svar er nej. Det lidt længere er: Ingen seriøse flyveskoler kan garantere job efter endt uddannelse. Selvom vi har vores eget flyselskab og endog mange virkelig gode kontakter inden for branchen, så kan vi desværre ikke garantere, at alle elever kommer i arbejde som piloter efter endt uddannelse. Men vi ved, at den enkelte elevs motivation og indsats i løbet af uddannelsen markant øger chancerne for at få et godt pilot job efter endt uddannelse.

Den integrerede pilotuddannelse til fly og helikopter er SU berettiget.

Følgende skema er baseret på SU satser gældende for 2019:

HjemmeboendeUdeboende
SU GrundsatsKr. 958,-Kr. 6.166,-
Tillæg til SUKr. 2.407,- *Kr. 2.407,-
SU-lånKr. 3.155,- *Kr. 3.155,-
SammenlagtKr. 6.520,-Kr.11.728,-

SU satsen for hjemmeboende er afhængig af forældrenes indkomst. Vi har i vores skema indsat den minimale grundsats.
* Tillæg til SU og SU-lån er ligeledes afhængig af forældrenes indkomst.

Vi starter nye, integrerede hold til fly og helikopter uddannelserne tre gange om året: I januar, maj og i august. Du kan se de præcise datoer og tidspunkter her.

Ønsker du at uddanne dig til erhvervspilot på flyvemaskine gennem den integrerede uddannelse, så skal du investere 712.000 kr. Dette beløb er ekskl. diverse gebyrer til myndighederne bl.a. i forbindelse med aflæggelse af prøver over for myndighederne. Du kan læse mere om pilotuddannelsen på fly her.

Ønsker du at uddanne dig til erhvervspilot på helikopter ligeledes gennem den integrerede uddannelse, så skal du investere 805.000 kr. ligeledes ekskl. diverse gebyrer til myndighederne. Du kan læse mere om pilotuddannelsen på helikopter her.

Foretrækker du at tilmelde dig den modulare uddannelse til pilot, så kan du se vores priser her.

Du betaler hos os altid med fakturering bagud i forhold til forbrug. Det vil sige, at du først betaler for dine lektioner, efter at du har modtaget dem. Dog skal du betale et depositum på 15.000,- kr., som du får retur efter endt uddannelse.

Du betaler for den teoretiske og praktiske undervisning til os, mens prøverne, du skal aflægge over for myndighederne, skal afregnes direkte med myndighederne. Prøvegebyret fastsættes af samme myndigheder og udgør 28.000,- kr. for piloter til flyvemaskine og 19.000,- kr. for piloter til helikopter. (Priserne kan variere og er gældende pr. januar 2020)

Vi har et skolekollegie – det såkaldte CAT-House – blot få meter fra vores uddannelsescenter. I CAT-House er der plads til tre elever. Ellers er der mulighed for at leje studieværelser til rimelige priser i byerne omkring lufthavnen.

Vi håber, at vi har besvaret dine spørgsmål tilfredsstillende. Hvis ikke så kontakter du os blot.

For at blive optaget på uddannelsen skal du kunne bestå et Medical Class 1 helbredsescheck. Trafik- og Byggestyrelsen udgiver en fortegnelse over, hvilke læger der er godkendt til at foretage undersøgelser i forbindelse med erhvervelse af et certifikat. Denne liste findes på hjemmesiden www.trafikstyrelsen.dk
Der kræves bl.a. normal hørelse og syn. Brug af briller godkendes inden for visse grænser generelt.

Besvarede FAQ ikke dit spørgsmål?

Hvis ikke så kontakt os via kontaktformular, chat eller ring til os.