CB/IR OG EIR

Instrument
Rating

CB/IR OG EIR

Instrument
Rating

CB-IR Instrument Rating

Du kan erhverve dig en fuld instrumentrettighed, som tidligere, nu blot med lavere timetal til såvel teori som flyvetræning. De krævede flyvetræningstimer tager udgangspunkt i vor opstartsopgørelse, hvor du kan få kredit for tidligere gennemgået og dokumenteret træning. Rettigheden hedder nu CB-IR og står for  ”Kompetencebaseret instrumentrettighed” til flyvemaskine. Rettigheden er yderligere splittet op i en- og flermotoret rettighed. Denne fulde instrumentrettighed giver også tilladelse til start og landing IMC forhold. Skulle du vælge en-route rettigheden først, vil du til CB-IR få yderligere kredit til flyvetræningen. Teoridelen er ens for begge rettigheder.

CB-IR, Single Engine

CB-IR, Multi Engine

EIR Instrument Rating

Har du ikke mulighed/tid til at erhverve den fulde instrumentrettighed nu, kan du erhverve rettigheden til at flyve IFR i en-route fasen. Det betyder, at du skal kunne starte og lande under VFR forhold, mens en-route fasen kan planlægges og gennemflyves under IFR forhold. Det kunne være specielt interessant for at opnå glidehøjde eller bare for at komme ”på toppen” og nyde solen deroppe undervejs! Rettigheden hedder EIR og står for ”En-route instrumentrettighed” til flyvemaskine på en- eller flermotoret flyvemaskine. Har du natrettigheden, må du også flyve IFR en-route om natten. Kravet til flytræningstimer fastlægges ved vor opstartsopgørelse.

EIR, Single Engine

EIR, Multi Engine

CB-IR Instrument Rating

Du kan erhverve dig en fuld instrumentrettighed, som tidligere, nu blot med lavere timetal til såvel teori som flyvetræning. De krævede flyvetræningstimer tager udgangspunkt i vor opstartsopgørelse, hvor du kan få kredit for tidligere gennemgået og dokumenteret træning. Rettigheden hedder nu CB-IR og står for  ”Kompetencebaseret instrumentrettighed” til flyvemaskine. Rettigheden er yderligere splittet op i en- og flermotoret rettighed. Denne fulde instrumentrettighed giver også tilladelse til start og landing IMC forhold. Skulle du vælge en-route rettigheden først, vil du til CB-IR få yderligere kredit til flyvetræningen. Teoridelen er ens for begge rettigheder.

CB-IR, Single Engine

CB-IR, Multi Engine

EIR Instrument Rating

Har du ikke mulighed/tid til at erhverve den fulde instrumentrettighed nu, kan du erhverve rettigheden til at flyve IFR i en-route fasen. Det betyder, at du skal kunne starte og lande under VFR forhold, mens en-route fasen kan planlægges og gennemflyves under IFR forhold. Det kunne være specielt interessant for at opnå glidehøjde eller bare for at komme ”på toppen” og nyde solen deroppe undervejs! Rettigheden hedder EIR og står for ”En-route instrumentrettighed” til flyvemaskine på en- eller flermotoret flyvemaskine. Har du natrettigheden, må du også flyve IFR en-route om natten. Kravet til flytræningstimer fastlægges ved vor opstartsopgørelse.

EIR, Single Engine

EIR, Multi Engine

CB/IR(A) og EIR(A) TEORIEN

Teori- og radiodelen er ens for alle 4 nedenstående rettigheder og tager udgangspunkt i den ”gamle” IR(A) teori, hvor der nu kun kræves 80 timers undervisning, hvoraf de 8 timer skal være klasseundervisning. Der er 6 eksamensfag, der kan tages på én gang eller over flere gange. De 6 fag er:

  • Air Law
  • Aircraft General Knowledge – Instrumentation
  • Flight Planning and Monitoring
  • Human Performance
  • Meteorology
  • Radio Navigation

Radiocertifikat:

  • GEN Radio Certifikat

CB-IR(A)/SE

Kompetencebaseret instrumentrettighed på enmotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver indehavere af PPL(A) og/eller CPL(A) rettighed til IFR flyvning under IMC forhold på enmotoret flyvemaskine.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 40 timer fordelt med 25 timer på Copenhagen AirTaxi’s FNPTII simulator med Garmin 1000 udstyr og med 15 timer på TB10 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 18 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

CB-IR(A)/SE

Kompetencebaseret instrumentrettighed på enmotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver indehavere af PPL(A) og/eller CPL(A) rettighed til IFR flyvning under IMC forhold på enmotoret flyvemaskine.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 40 timer fordelt med 25 timer på Copenhagen AirTaxi’s FNPTII simulator med Garmin 1000 udstyr og med 15 timer på TB10 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 18 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

CB-IR(A)/ME

Kompetencebaseret instrumentrettighed på flermotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver indehavere af PPL(A) og/eller CPL(A) rettighed til IFR flyvning under IMC forhold på flermotoret flyvemaskine.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 45 timer fordelt med 30 timer på Copenhagen AirTaxi’s FNPTII simulator med Garmin 1000 udstyr og med 15 timer på  PN68 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 18 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

EIR(A)/SE

En-route instrumentrettighed på enmotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver rettighed til IFR flyvning under IMC i en-route fasen af en flyvning under dagforhold på enmotoret flyvemaskine og tillige under natforhold, hvis du i forvejen har natrettigheden.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 15 timer på TB10 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 36 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

EIR(A)/SE

En-route instrumentrettighed på enmotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver rettighed til IFR flyvning under IMC i en-route fasen af en flyvning under dagforhold på enmotoret flyvemaskine og tillige under natforhold, hvis du i forvejen har natrettigheden.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 15 timer på TB10 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 36 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

EIR(A)/ME

En-route instrumentrettighed på flermotoret flyvemaskine

Denne nye instrumentuddannelse giver rettighed til IFR flyvning under IMC i en-route fasen af en flyvning under dagforhold på flermotoret flyvemaskine og tillige under natforhold, hvis du i forvejen har natrettigheden.

Den praktiske uddannelse indeholder som udgangspunkt 16 timer fordelt med 12 timer på TB10 IFR og 4 timer på PN68 IFR.

Du kan vælge at begynde den teoretiske- og praktiske del samtidigt, eller du kan vælge at vente lidt med praktikken – det bestemmer du helt selv. Samlet set skal uddannelsen være afsluttet i løbet af 36 måneder. Til kurset udleveres procedurehæfter på såvel simulator som fly, træningsmanual, og der oprettes en personlig flyvetræningsmappe på skolen.

Link til uddannelsens økonomi

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

Har du spørgsmål?

Kontakt os her