PPL(A) & LAPL(A)

TEORIEN ONLINE

PPL(A) & LAPL(A)

TEORIEN ONLINE

Læs teori og flyve, når det passer ind i din kalender.

Vi har i 2014 udviklet et helt nyt online-kursus, så du har mulighed for at tage teorien til din pilotuddannelse, hvorfra du vil – blot du er online på din computer eller tablet. Så er din tid presset og har du ikke mulighed for at deltage på vores dag- eller aftenhold, så kan du tage teorien, når det passer ind i din kalender.

Kurset består af mere end 12 timers videomateriale med undervisning af vores instruktører og der er opgaver til lektionerne i de forskellige fag og eksamensopgavesæt til at træne og finpudse din viden. Du har samtidig mulighed for at stille spørgsmål til vores instruktører direkte på siden.

Kurset kan stå alene eller du kan købe det som supplement til den undervisning du modtager på et af vores dag- eller aftenhold.

Se mere her og start dit teoriforløb allerede i dag: www.ppl.pilotuddannelse.dk

Når du går ind på siden, kan du købe kurset med bøger, så du har alt, hvad det kræver for at kunne komme i gang. Hvis du allerede har bøgerne, der skal bruges, kan du nøjes med online-kurset. Så nu har du mulighed for at komme i gang med teorien og køre det fuldstændig efter din kalender. Du kan bruge vores service på flere enheder og der er ingen udløbsdato eller tidsfrist.

Følgende fag indgår i kurset:

  • Love & bestemmelser. Dette er blandt andet luftens trafikregler.
  • Luftfartøjskendskab og flyvelære. Indeholder aeroplan- og motorlære samt aerodynamik.
  • Flyvningens planlægning og udførelse. Dette er et af de store fag, som indeholder navigation, meteorologi, og operationelle procedurer.
  • Menneskelig ydeevne og begrænsning. Her skal du lære noget om de menneskelige faktorer.

Disse fire fag afsluttes med en eksamen overfor Trafik- og Byggestyrelsen, som en ”multiple choice” eksamen. Det vil sige, at der stilles spørgsmål, hvortil der er fire svarmuligheder, det rigtige svar skal derefter afkrydses. Hvert fag skal bestås med mindst 75 % rigtige svar.

Efter afsluttet teorieksamen fortsætter teoriundervisningen med radiokommunikation, som gennemføres som klasseundervisning på skolen. N-BEG (nationalt begrænset certifikat) er et radiocertifikat, der giver indehaveren ret til at føre dansksproget radiokorrespondance fra fly til jordstation og andre fly. Du lærer den radiofraseologi, der benyttes inden for luftfart.

Undervisningen og fraseologien foregår på dansk. Denne del af undervisningen afsluttes også med en eksamen overfor Trafik- og Byggestyrelsen. Dit nationale radiocertifikat kan efterfølgende udvides med et internationalt radiocertifikat, som giver lov til at føre engelsksproget korrespondance i Danmark og på flyvninger uden for Danmarks grænser.

Har du spørgsmål?

Kontakt os her